Κάναμε την ιστοσελίδα μας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για να επιτευχθεί αυτό η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας Περιεχόμενο 1,0, όπου είναι δυνατόν. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν δημοσιευθεί από το World Wide Web Consortium για την προώθηση της προσβασιμότητας.

Μεταξύ των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας έχουμε χρησιμοποιήσει stylesheets που ελέγχουν την οπτική εμφάνιση της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούμε σχετικά μεγέθη, έτσι ώστε το κείμενο να μπορεί να αλλάξει το μέγεθός του αναλόγως της προσωπικής προτίμησης του χρήστη.

Η ιστοσελίδα μας κάνει εκτεταμένη χρήση των stylesheets.

Εάν έχετε προβλήματα προσβασιμότητας στη ιστοσελίδα μας θα πρέπει να αναβαθμίσετε στην τελευταία έκδοση ενός από τα ακόλουθα προγράμματα περιήγησης:
© 2024 Sigma Bakeries. All rights reserved. Designed and maintained by mmVirtual